Kto może udzielać porad prawnych?

Obecnie w polskim prawie nie ma jednoznacznej regulacji co do tego, kto, w jakim zakresie i na jakich warunkach może dawać porady prawne. Prawo określa jednak regulacje co do prawniczych i pokrewnych zawodów zaufania publicznego. Do tych pierwszych zalicza się adwokatów, radców prawnych i notariuszy, natomiast do drugiej grupy rzeczników patentowych i doradców podatkowych. W każdym innym przypadku stosuje się przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. Zatem porady prawne mogą dawać zarówno prawnicy, którzy nie wykonują jak i ci, którzy wykonują prawnicze lub pokrewne zawody zaufania publicznego, a także osoby niebędące prawnikami, które prowadzą działalność gospodarczą.

Mianem osoby (prawnika) niewykonującej zawodu zaufania publicznego określa się osobę, która ukończyła studia prawnicze w Polsce uzyskując tytuł magistra prawa lub ukończyła studia zagranicą, które są „uznawane” w Polsce. Z kolei do prawników wykonujących zawód zaufani publicznego (bądź pokrewny) zalicza się rzeczników patentowych, doradców podatkowych, notariuszy, adwokatów i radców prawnych. Czy zatem, może zostać otwarta przez osobę nie posiadająca aplikacji a jedynie tytuł magistra prawa?

Owszem, kancelaria prawna może być prowadzona w takim przypadku. Po założeniu działalności gospodarczej można udzielać opinii prawnych – zwykłych porad prawnych, czyli odpowiedzi na zapytanie prawne. Nie można jednak reprezentować klienta przed sądem. Nie ma potrzeby wykupienia ubezpieczenia OC, ale warto takie mieć, gdyż osoba, która uzna, że poniosła straty w wyniku zlej interpretacji sprawy przez prawnika, może ubiegać się o odszkodowanie (proces cywilny). Ciekawą zaletą jest to, że tego typu działalności nie podlegają zakazowi reklamy. Zdarzyć się może, że niektóre czynności prawne będą wymagać szczególnych uprawnień. Wówczas warto zatrudnić, kogoś, kto je ma.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *