Majątek wspólny małżonków

Autorem artykułu jest anna bobak

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje określona przez ustawę wspólnota majątkowa. Do jej powstania nie jest konieczne żadne oświadczenie, gdyż powstaje ona z mocy samego prawa, a więc powiedzieć można, iż jest to stan domyślny.

Wspólnota majątkowa nie jest jednak konieczna. Odpowiednie czynności prawne, dokonane jeszcze przed samym aktem zawarcia małżeństwa, mogą zapobiec powstaniu tej wspólnoty. Chodzi tutaj o formę aktu notarialnego w postaci umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową, czyli o tzw. intercyzę. Samo sporządzenie intercyzy to koszt do 400 zł (zgodnie z obowiązującą obecnie taksą notarialną).

Zgodnie z prawem cywilnym, wspólność ustawowa jest wspólnością łączną lub – inaczej rzecz nazywając – bezudziałową. Majątek wspólny małżonków obejmuje w związku z tym wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania związku małżeńskiego przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Majątek ten stanowi też przedmiot podziału. Jeśli małżonkowie przed ślubem spisali intercyzę, wówczas majątek wspólny może powstać w trakcie trwania małżeństwa dopiero od pewnego momentu. Należy pamiętać, iż poza majątkiem wspólnym, każdy z małżonków ma swój majątek osobisty. Dany przedmiot majątkowy nie wejdzie w skład majątku wspólnego, jeżeli został nabyty na cudzy rachunek.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego składniki tworzące majątek wspólny nie muszą powstać w wyniku współdziałania obojga małżonków. Jeżeli dane dobro (samochód, sprzęt AGD, nieruchomość) nabyta zostało w czasie trwania związku małżeńskiego, a małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, zasadą jest, że wchodzi ono do majątku wspólnego.

W skład majątku wspólnego, podlegającego podziałowi, wchodzą również dochody ze wspólnego majątku oraz dochody z majątków osobistych. Małżonkom najciężej jest się pogodzić z drugą z powyższych sytuacji.

Prawo rodzinnedarmowe porady prawne z różnych dziedzin prawa na portalu e-prawnik.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *