Wrażliwe dane pracownika

Autor: Filip Turyk
Ustawa o ochronie danych osobowych wyróżnia pewien szczególny typ danych a mianowicie dane sensytywne. Należą do nich między innymi informacje o stanie zdrowia lub karalności. Czy pracodawca może uzyskać takie dane od swoich pracowników?
Danymi wrażliwymi są informacje o pracowniku ingerujące w głęboką sferę jego prywatności. Nie wszyscy chcą dzielić się wstydliwymi przypadłościami zdrowotnymi lub faktem, iż w przeszłości zdarzył im się konflikt z prawem. Pracodawca ze zrozumiałych względów chciałby jednak wiedzieć czy pracownik jest zdrowy i wiarygodny. Kodeks pracy upoważnia, a wręcz nakazuje pracodawcy przeprowadzenie badań okresowych i wstępnych. Co za tym idzie ma on możliwość uzyskania informacji o stanie zdrowia swojego pracownika. Jednakże wspomniane prawo pracy nie daje pracodawcy możliwości wglądu w wyniki badań. Może on jedynie otrzymać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku. Kodeks pracy nie upoważnia natomiast pracodawcy do gromadzenia jakichkolwiek informacji o niekaralności. Przetwarzanie tego typu danych będzie, zatem możliwe tylko wtedy, gdy przepisy innych ustaw na to zezwolą. Dotyczy to w szczególności określonych grup zawodowych mających dostęp np. do broni. Więcej informacji na temat stanu zdrowia lub karalności pracodawca może uzyskać jedynie wtedy, gdy pracownik udzieli mu na to pisemnej zgody. Należy przy tym pamiętać, że ochrona danych osobowych wymaga, aby zgoda była dobrowolna, co w przypadku pracodawców jest sprawą dyskusyjną ze względu na podległy charakter pracownika. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podczas jednej ze swoich kontroli w instytucji finansowej uznał, że gromadzenie informacji o niekaralności pracowników oraz ich sytuacji finansowej mimo ich wcześniejszej pisemnej zgody jest sprzeczne z prawem. Narusza mianowicie zasadę, iż nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie przepisów prawa do udostępniania informacji na swój temat.
————————————————————————————–
Filip Turyk
Idcon ochrona danych osobowych
www.idcon.com.pl
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak zarządzać informacją w firmie?

Płynny i skuteczny przepływ informacji możliwy jest, jeśli spełnionych zostanie kilka warunków. Znajdzie się nadawca komunikatu, jego odbiorca oraz kanał, którym informacja do niego dotrze. Ten podstawowy model komunikacji Claude’a Shannona sprawdza się również, jeśli zastosuje się go w biznesie.

Ten model najlepiej obrazuje schemat przepływu informacjiw niedużym przedsiębiorstwie. Jego zasoby informacyjne nie są co prawda tak imponujące, jak w przypadku wielkich korporacji, jednak sposób komunikacji jest uproszczony. Racjonalne zarządzanie informacją przyczynia się do efektywnej pracy całego zespołu, gdyż to właśnie czynnik ludzki, a więc doświadczenie i wiedza pracowników, pozwolą na jej pełne wykorzystanie.

Niezwykle ważnym elementem zarządzania informacją w firmie jest odpowiednia klasyfikacja danych, jak również selekcja. Służą do tego zarówno systemy ERP, jak i CRM – jako przykład przywołać można tutaj rozwiązanie zaproponowane przez firmę Microsoft. Microsoft Dynamics CRM, służący m.in. do zarządzania kontaktami z klientami, dzięki informacjom w nim zgromadzonym, pozwala na szybkie i trafne podejmowanie decyzji, które okazują się kluczowe dla rozwoju firmy.

Jednak zarządzanie informacją to nie tylko posiadanie i wykorzystywanie wiedzy o klientach. To również sprawne organizowanie przepływu danych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze. W tym miejscu warto zaprezentować inne rozwiązanie Microsoft. Windows Serwer 2008 R2 łączy w sobie funkcje nie tylko klienta pocztowego, ale również współdzielenia drukarek iudostępniania wybranych plików. Nie ma również mowy o sytuacji, w której dane mogą zostać utracone, gdyż istnieje możliwość wykonywania ich kopii zarówno z serwera, jak i komputerów pracowników.

Nadmiar informacji, jakie w pracy trzeba przyswoić sprawia, że brak systemu do zarządzania informacją wprowadza nie tylko nieład, ale może przyczynić się również do błędów, które mogą wpłynąć na zahamowanie rozwoju firmy. Tym samym okazuje się on koniecznością, jednak nie na etapie pojawienia się zakłóceń w kanałach komunikacji i pierwszych nieporozumień, wynikających ze zniekształceń czy w ogóle braku danych, a już w momencie budowania infrastruktury przedsiębiorstwa.

Tomasz Galicki


Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Wywiad gospodarczy – czym jest i czemu służy?

Często, chcąc otworzyć nowy biznes, nie mamy wystarczającego kapitału, żeby się tego podjąć. Marzenia o wielkiej firmie muszą więc zejść na drugi plan i trzeba zastąpić je mniej atrakcyjną pracą.

Jeśli jednak jesteśmy zdeterminowani i mamy dobry pomysł na interes, to najprostszym rozwiązaniem jest znalezienie sobie wspólnika, z którym będzie można podzielić się kosztami. Jeśli jest to człowiek bliski i zaufany, to współpraca powinna przebiegać bezkonfliktowo. Co jednak zrobić, gdy mamy do czynienia z kimś przypadkowym? Jak sprawdzić jego wiarygodność?

W razie jakichkolwiek wątpliwości, a także ze zwykłej przezorności, warto skorzystać wywiadu gospodarczego. Takie usługi prawne oferują w szczególności biura detektywistyczne lub firmy windykacyjne. Badanie to polega na pozyskiwaniu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących gospodarki przedsiębiorstw, a także podmiotów indywidualnych. Przy dochodzeniu do interesujących nas danych bądź tylko przy ich weryfikacji, największy nacisk kładzie się na wiadomości dotyczące sytuacji prawnej oraz stanu finansowego przedsiębiorstwa lub podmiotu. Czasem też zdarza się, że wywiad gospodarczy jest docieraniem do informacji dotyczących nowych technologii, które są wprowadzane w firmach konkurencyjnych. W takim przypadku, działania te mają charakter prewencyjny i mają na celu uzyskanie lub utrzymanie satysfakcjonującej pozycji na rynku. Nie powinniśmy mieć jednak żadnych obaw co do etycznej strony wymienionych poczynań. Obsługa prawna, jaką jest wywiad gospodarczy, jest całkowicie legalna i nie należy postrzegać jej mylnie jako formy szpiegostwa. Ono bowiem oznacza próbę dotarcia do informacji tajnych przy pomocy środków niezgodnych z prawem.

Ustalenie wiarygodności partnera handlowego przed zawarciem kontraktu jest niezbędne przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Działania wywiadu gospodarczego prowadzą do zabezpieczenia przyszłości podjętych wspólnie z innym podmiotem interesów lub też do odzyskania należności. Kancelaria windykacyjna może zaoferować również pomoc w zakresie odbierania wierzytelności od osób prywatnych i w takim przypadku wywiad gospodarczy jest skierowany w ich kierunku. W ramach oferowanych usług dana firma podejmuje się sprawdzić majątek i sytuację finansową przedsiębiorców, a także zweryfikować stan materialny osób prywatnych.

Ponadto możliwe jest odszukanie ukrytych wad i sprawdzenie przedmiotów, w które dane przedsiębiorstwo chce zainwestować. Wywiad gospodarczy dotyczący konkretnego przedsiębiorstwa trwa od dwóch do trzydziestu dni i jest uzależniony od jego zakresu oraz konieczności formalnego potwierdzenia uzyskanych informacji. Zdobyta w ten sposób wiedza umożliwia zbadanie stopnia zaufania oraz potencjału przyszłego partnera, ustalenie wiarygodności płatniczej klienta, ocenę działania konkurencji oraz szans na wdrażanie nowych pomysłów firmy.

Metody zdobywania informacji w zależności od sytuacji rozpoczyna się od wiadomości uzyskanych w sposób formalny, a zawiązuje się o informacje poufne zgromadzone w trakcie terenowego rozpoznania sprawy. Ważne jest, aby firma przeprowadzająca dla nas wywiad gospodarczy była rzetelna i wypełniała powierzone jej zadania jak najdokładniej.

Aleksandra Glabas

Obsługa prawna

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska

Dziś, 17 czerwca 2012, wchodzi w życie Rozporządzenie MŚ w sprawie  szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Metryka i tekst w PDF dostępne w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000529

Kacper Głowacz