Polskie prawo nie reguluje umów outsourcingowych

TakObrazeki stan rzeczy pozwala stronom na bardzo elastyczne formułowanie własnych relacji.

Wyłączając outsourcing bankowy, w polskim prawie brak jest jakichkolwiek przepisów, które regulowałyby treści umów.

Przy sporządzaniu umowy outsourcingowej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
o umowie zlecenia. Wynika to stąd, że umowa outsourcingowa zaliczana jest do umów o świadczenie usług. Umowy takie także nie mają odrębnych regulacji w prawie cywilnym, a stosuje się do nich odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Kacper Głowacz