Wypowiedzenie umowy o pracę

Autor: anna bobak

Wypowiedzenie umowy o pracę może być spowodowane różnymi czynnikami takimi jak: problemy finansowe przedsiębiorstwa, zmiany strukturalne wewnątrz firmy, działania pracownika niezgodne z regulaminem pracy lub umową.

Utrata zaufania do pracownika

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę może być niespełnienie oczekiwań pracodawcy lub utracenie jego zaufania. Pracodawca ma prawo żądać tego, aby jego pracownik wzbudzał zaufanie zarówno jego jak i klientów, z którymi pracownik ten ma kontakt.

Pracodawca, ponosząc ryzyko zatrudnienia, może dobierać sobie pracowników w celu jak najlepszego realizowania zadań i celów gospodarczych. I tak podczas nawiązania stosunku pracy strony obdarzają się wzajemnym zaufaniem. Następnie wypełniają wobec siebie zobowiązania wynikające z podpisanej umowy.

Udowodnienie, iż dany pracownik nie spełnia oczekiwań pracodawcy, gdyż nie wzbudza zaufania, nie jest wcale takie proste. Brak zaufania jest stanem wyrażającym się przekonaniem o niemożności polegania na kimś, braku pewności, czy osoba ta w sposób prawidłowy wykonuje swoją pracę. Utrata zaufania stanowi konsekwencję aktualnych w danym czasie zdarzeń lub wiedzy o nich, jeśli nawet dotyczą przeszłości.

Ogłoszenie upadłości firmy

Innym przykładem wypowiedzenia może być ogłoszenie upadłości pracodawcy i likwidacja stanowiska pracy. Wypowiedzenie umowy pracy jest wówczas zasadne. Wypowiedzieć pracownikowi umowę z powodu likwidacji jego stanowiska pracy można nie tylko w momencie faktycznej likwidacji stanowiska. Warunkiem jest niezatrudnienie po tym wypowiedzeniu innego pracownika na to miejsce pracy.

Niewywiązywanie się ze swoich obowiązków

Negatywna ocena pracownika przez pracodawcę również może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca jako osoba nadrzędna ma prawo do oceny pracownika oraz pracy, którą ten wykonuje.

Zgodnie z art. 30 § 4 kodeksu pracy, niezadowalające wykonywanie obowiązków służbowych nie jest wystarczającym powodem wypowiedzenia umowy o pracę, jednak niewywiązywanie się ze swoich zadań oraz łamanie regulaminu pracy już tak. Pracodawca powinien jednak najpierw wymierzyć pracownikowi karę porządkową, a jeśli nie przyniesie ona rezultatów, może uznać, że przewinienie to stanowi podstawę wypowiedzenia umowy o pracę.


Prawo pracy – praktyczne bezpłatne porady oraz szybka pomoc prawnika online.

Artykuł pochodzi z serwisu Artelis.pl – Miasta Artykułów”

Polskie prawo nie reguluje umów outsourcingowych

TakObrazeki stan rzeczy pozwala stronom na bardzo elastyczne formułowanie własnych relacji.

Wyłączając outsourcing bankowy, w polskim prawie brak jest jakichkolwiek przepisów, które regulowałyby treści umów.

Przy sporządzaniu umowy outsourcingowej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
o umowie zlecenia. Wynika to stąd, że umowa outsourcingowa zaliczana jest do umów o świadczenie usług. Umowy takie także nie mają odrębnych regulacji w prawie cywilnym, a stosuje się do nich odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Kacper Głowacz