Wzory pism


Wzory pism procesowych

 1. Apelacja
 2. Pozew w postępowaniu nakazowym
 3. Skarga na czynności komornika
 4. Sprzeciw od nakazu zapłaty
 5. Wniosek o dział spadku
 6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku
 8. Pozew o wydanie nieruchomości
 9. Pozew o wydanie ruchomości
 10. Pozew o zapłatę
 11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
 12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
 14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania
 16. Pozew o zachowek
 17. Wniosek powoda o przedłużenie terminu
 18. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu
 19. Pełnomocnictwo procesowe
 20. Wniosek o ubezwłasnowolnienie
 21. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości
 22. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny)
 23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy)
 24. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny)
 25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy)
 26. Odwołanie od decyzji ZUS
 27. Pozew o alimenty
 28. Pozew o rozwód
 29. Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego
 30. Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego
 31. Pozew o separację
 32. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane
 33. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 34. Wniosek o odroczenie wykonania kary
 35. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny,kosztów sądowych
 36. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
 37. Wniosek o warunkowe zwolnienie
 38. Wniosek o zatarcie skazania
 39. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem
 40. Zażalenie
 41. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego
 42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy)
 43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy)
 44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny)
 45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny)
 46. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny)
 47. Zgodny wniosek o separcaję
 48. Skarga na przewlekłość postępowania
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *