Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska

Dziś, 17 czerwca 2012, wchodzi w życie Rozporządzenie MŚ w sprawie  szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Metryka i tekst w PDF dostępne w: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000529

Kacper Głowacz