Jak zarządzać informacją w firmie?

Płynny i skuteczny przepływ informacji możliwy jest, jeśli spełnionych zostanie kilka warunków. Znajdzie się nadawca komunikatu, jego odbiorca oraz kanał, którym informacja do niego dotrze. Ten podstawowy model komunikacji Claude’a Shannona sprawdza się również, jeśli zastosuje się go w biznesie.

Ten model najlepiej obrazuje schemat przepływu informacjiw niedużym przedsiębiorstwie. Jego zasoby informacyjne nie są co prawda tak imponujące, jak w przypadku wielkich korporacji, jednak sposób komunikacji jest uproszczony. Racjonalne zarządzanie informacją przyczynia się do efektywnej pracy całego zespołu, gdyż to właśnie czynnik ludzki, a więc doświadczenie i wiedza pracowników, pozwolą na jej pełne wykorzystanie.

Niezwykle ważnym elementem zarządzania informacją w firmie jest odpowiednia klasyfikacja danych, jak również selekcja. Służą do tego zarówno systemy ERP, jak i CRM – jako przykład przywołać można tutaj rozwiązanie zaproponowane przez firmę Microsoft. Microsoft Dynamics CRM, służący m.in. do zarządzania kontaktami z klientami, dzięki informacjom w nim zgromadzonym, pozwala na szybkie i trafne podejmowanie decyzji, które okazują się kluczowe dla rozwoju firmy.

Jednak zarządzanie informacją to nie tylko posiadanie i wykorzystywanie wiedzy o klientach. To również sprawne organizowanie przepływu danych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze. W tym miejscu warto zaprezentować inne rozwiązanie Microsoft. Windows Serwer 2008 R2 łączy w sobie funkcje nie tylko klienta pocztowego, ale również współdzielenia drukarek iudostępniania wybranych plików. Nie ma również mowy o sytuacji, w której dane mogą zostać utracone, gdyż istnieje możliwość wykonywania ich kopii zarówno z serwera, jak i komputerów pracowników.

Nadmiar informacji, jakie w pracy trzeba przyswoić sprawia, że brak systemu do zarządzania informacją wprowadza nie tylko nieład, ale może przyczynić się również do błędów, które mogą wpłynąć na zahamowanie rozwoju firmy. Tym samym okazuje się on koniecznością, jednak nie na etapie pojawienia się zakłóceń w kanałach komunikacji i pierwszych nieporozumień, wynikających ze zniekształceń czy w ogóle braku danych, a już w momencie budowania infrastruktury przedsiębiorstwa.

Tomasz Galicki


Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Wywiad gospodarczy – czym jest i czemu służy?

Często, chcąc otworzyć nowy biznes, nie mamy wystarczającego kapitału, żeby się tego podjąć. Marzenia o wielkiej firmie muszą więc zejść na drugi plan i trzeba zastąpić je mniej atrakcyjną pracą.

Jeśli jednak jesteśmy zdeterminowani i mamy dobry pomysł na interes, to najprostszym rozwiązaniem jest znalezienie sobie wspólnika, z którym będzie można podzielić się kosztami. Jeśli jest to człowiek bliski i zaufany, to współpraca powinna przebiegać bezkonfliktowo. Co jednak zrobić, gdy mamy do czynienia z kimś przypadkowym? Jak sprawdzić jego wiarygodność?

W razie jakichkolwiek wątpliwości, a także ze zwykłej przezorności, warto skorzystać wywiadu gospodarczego. Takie usługi prawne oferują w szczególności biura detektywistyczne lub firmy windykacyjne. Badanie to polega na pozyskiwaniu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących gospodarki przedsiębiorstw, a także podmiotów indywidualnych. Przy dochodzeniu do interesujących nas danych bądź tylko przy ich weryfikacji, największy nacisk kładzie się na wiadomości dotyczące sytuacji prawnej oraz stanu finansowego przedsiębiorstwa lub podmiotu. Czasem też zdarza się, że wywiad gospodarczy jest docieraniem do informacji dotyczących nowych technologii, które są wprowadzane w firmach konkurencyjnych. W takim przypadku, działania te mają charakter prewencyjny i mają na celu uzyskanie lub utrzymanie satysfakcjonującej pozycji na rynku. Nie powinniśmy mieć jednak żadnych obaw co do etycznej strony wymienionych poczynań. Obsługa prawna, jaką jest wywiad gospodarczy, jest całkowicie legalna i nie należy postrzegać jej mylnie jako formy szpiegostwa. Ono bowiem oznacza próbę dotarcia do informacji tajnych przy pomocy środków niezgodnych z prawem.

Ustalenie wiarygodności partnera handlowego przed zawarciem kontraktu jest niezbędne przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Działania wywiadu gospodarczego prowadzą do zabezpieczenia przyszłości podjętych wspólnie z innym podmiotem interesów lub też do odzyskania należności. Kancelaria windykacyjna może zaoferować również pomoc w zakresie odbierania wierzytelności od osób prywatnych i w takim przypadku wywiad gospodarczy jest skierowany w ich kierunku. W ramach oferowanych usług dana firma podejmuje się sprawdzić majątek i sytuację finansową przedsiębiorców, a także zweryfikować stan materialny osób prywatnych.

Ponadto możliwe jest odszukanie ukrytych wad i sprawdzenie przedmiotów, w które dane przedsiębiorstwo chce zainwestować. Wywiad gospodarczy dotyczący konkretnego przedsiębiorstwa trwa od dwóch do trzydziestu dni i jest uzależniony od jego zakresu oraz konieczności formalnego potwierdzenia uzyskanych informacji. Zdobyta w ten sposób wiedza umożliwia zbadanie stopnia zaufania oraz potencjału przyszłego partnera, ustalenie wiarygodności płatniczej klienta, ocenę działania konkurencji oraz szans na wdrażanie nowych pomysłów firmy.

Metody zdobywania informacji w zależności od sytuacji rozpoczyna się od wiadomości uzyskanych w sposób formalny, a zawiązuje się o informacje poufne zgromadzone w trakcie terenowego rozpoznania sprawy. Ważne jest, aby firma przeprowadzająca dla nas wywiad gospodarczy była rzetelna i wypełniała powierzone jej zadania jak najdokładniej.

Aleksandra Glabas

Obsługa prawna

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Czym się różni rozwód od unieważnienia?

Unieważnienie małżeństwa jest czymś innym niż rozwód. Wyróżnia się unieważnienie małżeństwa cywilnego i uznanie za nieważne małżeństwa zawartego w kościele. W tym wypadku chcemy skupić się na tym pierwszym przypadku i go opisać. Kiedy może dojść do unieważnienia małżeństwa?

Co odróżnia rozwód od unieważnienia małżeństwa? W przypadku, gdy w grę wchodzi rozwód, można mówić o zakończeniu ważnego związku, a unieważnienie to stwierdzenie, że dany związek od początku posiadał istotne wady prawne. Można powiedzieć, że z pewnych powodów takie małżeństwo nigdy nie powinno zostać zawarte! W tym miejscu należy jednak zauważyć, że takie małżeństwo zawarte pomimo zaistnienia określonej przeszkody, jest ważne do czasu, aż sąd wyda orzeczenie, które je unieważni.

Co może spowodować, ze małżeństwo jest nieważne? Jedną z przyczyn może być zawarcie ślubu w zbyt młodym wieku. Polskie prawo zezwala aktualnie na zawarcie związku małżeńskiego przez osiemnastolatków. W szczególnych przypadkach może on zostać obniżony do szesnastu lat, ale tylko w przypadku kobiet i za zgodą sądu rodzinnego. Po zajściu w ciążę o unieważnienie małżeństwa może ubiegać się tylko kobieta lub prokurator. Jest to związane z ochroną macierzyństwa. Unieważnieniu może też ulec małżeństwo zawarte z osobą ubezwłasnowolnioną. Po uchyleniu ubezwłasnowolnienia nie można wnosić o unieważnienie małżeństwa z tego powodu. Jedną z przeszkód w zawarciu małżeństwa jest też choroba psychiczna (jeśli występowała ona w momencie zawierania małżeństwa). Jedną z najstarszych przyczyn unieważniania małżeństw jest bigamia. Kolejny związek małżeński można zawrzeć tylko po zakończeniu poprzedniego (w grę wchodzi w tym wypadku rozwód lub unieważnienie, ale nie separacja). Związku małżeńskiego nie mogą też zawrzeć ze sobą bliscy krewni i powinowaci. Zbliżonym przypadkiem do tego jest sytuacja, w której zachodzi przeszkoda przysposobienia. Za nieważne uważa się też małżeństwa zawarte pod groźbą, przez osobę „w stanie wyłączającym świadome użycie woli” (dotyczy to zarówno niedorozwoju umysłowego jak np. stosowania środków odurzających) oraz wprowadzenie w błąd co do tożsamości współmałżonka.

Michał Pieróg
Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Chsesz zmienić formę prawną swojej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ten artykuł ci podpowie jak to zrobić bezboleśnie.

Od roku każda osoba fizyczna własną działalność gospodarczą może przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Taką zmianą mogą być zainteresowani przedsiębiorcy planujący rozszerzyć swoją działalność na rynki zagraniczne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest międzynarodowo bardziej rozpoznawalna niż firma osoby fizycznej. Zastanawiasz się nad taką zmianą? Przeczytaj o czym musisz pamiętać, przekształcając swoją firmę w spółkę z o.o.

Na początek słów kilka o wadach i zaletach przekształcania działalności gospodarczej w spółkę. Musisz być pewien czy przekształcenie na pewno Ci się opłaci. Oczywiście zalet jest znacznie więcej, ale trzeba brać pod uwagę także wady, aby być wiadomym wszystkich konsekwencji. Zacznijmy więc od zalet.

Przede wszystkim ogromną zaletą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów. Ponadto spółka z o.o. daje możliwość zaangażowania dużej ilości kapitału, a przez co staje się bardziej wiarygodna. Oprócz tego, do kierownictwa spółki możesz powołać osoby nie będące współpracownikami. Kolejną zaletą jest możliwość prowadzenia w tej formie praktycznie wszystkich rodzajów przedsiębiorstw.

Pamiętaj, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji i ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.

Jeśli już jesteś pewien, że przekształcisz działalność gospodarczą w spółkę z o.o. przeczytaj teraz o wadach, jakie niesie ze sobą ta zmiana. Główną wadą przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest wysoki koszt uruchomienia, a także konieczność spełnienia licznych warunków formalnych. Koniecznością jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, które niejednemu przedsiębiorcy sprawiły wiele problemów. Poza tym, dochody są podwójnie podatkowane – spółka jako osoba prawna rozlicza się z CIT-em, wspólnicy otrzymują wypłaty potrącone i obciążone zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19%.

Jak już wspomniałam, przekształcenie w spółkę z o.o. to spore koszty. Sporządzenie planu przekształcania w formie aktu notarialnego, opłacenie biegłego rewidenta, sporządzenie umowy spółki, odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych – to tylko część kosztów, które będziesz musiał ponieść.

Jeśli jesteś zdecydowany na zmiany, to jesteś na pewno przygotowany na koszty związane z tymi zmianami. Dlatego przedstawiam Ci 5 etapów przekształcania firmy osoby fizycznej w spółkę z o.o. :

Etap 1 – sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinia biegłego rewidenta. Zaczynają się pierwsze schody. Cóż, nikt nie mówił, że zakładanie jakiejkolwiek firmy może obejść się bez nadmiernej biurokracji. Plan powinien zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy.

Etap 2 – złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Oświadczenie należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Etap 3 – powołanie członków organów spółki przekształconej. Zarząd jest obligatoryjnym organem spółki z o.o., dlatego należy powołać co najmniej jednego członka. Natomiast nie jest konieczne powoływanie członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki z o.o. Najprostszym rozwiązaniem (i w dodatku legalnym) jest powołanie członków organów spółki przekształconej w akcie notarialnym zawierającym umowę spółki.

Etap 4 – zawarcie umowy. Umowę należy zawrzeć oczywiście w formie aktu notarialnego. Powinna obejmować: nazwę firmy (nie musi być taka sama jak wcześniej) i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominałów objętych przez wspólnika, czas trwania spółki (jeśli jest oznaczony).

Etap 5 – wpisy w rejestrach przedsiębiorców. Ostatnim, na szczęście, etapem jest dokonanie w rejestrze przedsiębiorców wpisu spółki przekształconej i wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG. Oczywiście taki rejestr nie może się obyć bez uiszczenia stosownej zapłaty oraz złożenia odpowiednich dokumentów.

Beata Lewandowska

http://walkafiskusowa.blogspot.com/

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Czy samochód służbowy wykorzystywany prywatnie jest zwolniony ze składek ZUS?

Samochód służbowy a jego wykorzystanie do celów prywatnych oraz skutki z tym związane przy rozliczaniu składek zus. W danym artykule pokazuje stanowisko zus i jego interpretacje.

ZUS stoi na stanowisku, że przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego używania służbowego samochodu do celów prywatnych powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

Uzasadnienie:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. Wynika to z art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z..

Za przychód ze stosunku pracy – stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Nieodpłatne używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych jest traktowane przez organy podatkowe jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. (np. pismo Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2012 r., nr ITPB2/415-970/10/12-S/ENB, pismo Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 listopada 2011 r., nr IPTPB1/415-140/11-6/KSU). ZUS stoi na stanowisku, że przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jakkolwiek bowiem § 2 ust. 1 pkt 26) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) stanowi, że wyłączone są z podstawy wymiaru składek są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, to zdaniem ZUS przedmiotowe wyłączenie nie znajduje zastosowania do omawianego przychodu ze stosunku pracy. ZUS uważa bowiem, że przewidziana w tym przepisie korzyść materialna polegająca na „korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji” to wynikająca z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu prawo do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego korzystanie z przejazdów publicznymi środkami lokomocji (np. autobus, pociąg).

Beata Lewandowska

http://walkafiskusowa.blogspot.com/

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Co to jest skarga paulińska?

Kredyty udzielane są niemal na zawołanie. Bez zgody współmałżonka, bez zaświadczeń i wielu dokumentów, które mogłyby potwierdzić, że damy radę takie zadłużenie spłacać. Dlatego też bardzo dużo osób zapożycza się, a gdy nie dają rady spłacać zobowiązań, zaczynają przepisywać bliskim majątek. Jak więc można odzyskać dług?

Sprawy majątkowe są wyjątkowo trudne, gdyż każdy chce zachować dla siebie jak największą część majątku. Zaciąganie długów wiąże się z ich zwrotami i konieczne jest oddanie długu w takiej wysokości, jaka była ustalona. Często jednakże zdarza się, że staramy się zwrócić jak najmniej, czasem nawet przekupując kogo trzeba, aby pozwolił nam zapłacić mniej. Próbujemy przepisać majątek na bliskie osoby w formie darowizny, udowadniając tym samym, że nasza sytuacja materialna radykalnie się pogorszyła. W takim przypadku wierzycielowi przysługuje skarga paulińska, która może spowodować uznanie za bezskuteczną czynność prawną, na podstawie której dłużnik rozporządził swoim mieniem.

Aby zastosować skargę paulińską, konieczne jest spełnienie określonych warunków:

1. Rozporządzenie mieniem dłużnika nastąpiło z pokrzywdzeniem wierzyciela, ale przy odpowiednich korzyściach osoby trzeciej.

2. Dłużnik wiedział, że rozporządzenie mieniem w taki sposób skrzywdzi wierzyciela.

3. Osoba trzecia wiedziała, że działanie to przeprowadzane jest na szkodę wierzyciela.

Skarga ta ma na celu ochronę wierzycieli, którzy, pomimo że pożyczyli majątek, pomagając komuś, mogą bardzo dużo na tym stracić. Wiele osób ucieka przed odpowiedzialnością finansową za własne długi, ale równocześnie dbając o to, aby majątek w żaden sposób nie został przekazany na spłatę zobowiązań. Przez to bardzo dużo ludzi i firm traci, gdyż nie są w stanie odzyskać własnych pieniędzy. Roszczenie paulińskie ma za zadanie chronić interesy osób pokrzywdzonych. Dzięki temu dłużnicy nie mogą czuć się bezkarni, władając całym swoim majątkiem, ale przepisanym na osoby trzecie.

Takie rozwiązania wykorzystuje wiele osób, którzy zapożyczają się często na bardzo duże kwoty i nie zamierzają zwracać. Prawo w naszym kraju jednakże stara się zabezpieczyć osoby udzielające pożyczek, aby można było zwiększyć ściągalność zadłużenia. Jest to konieczne, aby zatrzymać nieuczciwość niektórych osób i sprawić, że ludzie będą rozważniej podejmować decyzję o zapożyczaniu się.

Katarzyna Zambrzycka

www.artseo.eu

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Jak zadbać o prywatność swoich danych w kilku krokach

Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, numery kart kredytowych, rachunków bankowych, czy informacje o stanie zdrowia lub zainteresowaniach powinny być chronione przez każdy podmiot posiadający takie informacje. Czy jednak myślimy o tym, że sami również możemy te dane ujawnić?

W dzisiejszych czasach kradzież tożsamości może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Począwszy od nieprawdziwych informacji podawanych na portalach internetowych poprzez zakupy internetowe, na wyłudzeniu kredytu skończywszy. Nie zawsze mamy wpływ na to, jak dane osobowe zabezpieczają firmy tworzące bazy danych. Jednakże możemy znacząco zwiększyć ich bezpieczeństwo samemu przestrzegając kilku prostych zasad:

1. Aktualność oprogramowania. Każde zainstalowane na prywatnym komputerze oprogramowanie powinno być stale aktualizowane. Dotyczy to w szczególności systemu operacyjnego, przeglądarek internetowych, czy też programów antywirusowych. Każdy poważny producent oprogramowania monitoruje bezpieczeństwo swoich aplikacji i na bieżąco poprawia błędy lub luki mogące narazić klientów na przykre konsekwencje utraty lub kradzieży danych.

2. Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej. WI FI staje się coraz bardziej popularne. Jest to bardzo wygodna forma dostępu do Internetu. Należy jednak pamiętać, że do sieci może podłączyć się także osoba z zewnątrz. Dlatego dostęp powinien być zabezpieczony hasłem, najlepiej o wysokiej złożoności. Routery bezprzewodowe oferują także możliwość tzw. filtrowania adresów MAC, czyli łączą się wyłącznie ze zdefiniowanymi wcześniej urządzeniami. Konfiguracja zajmuje tylko chwilę, a dzięki filtrowi żaden inny komputer nie będzie mógł połączyć się z naszą siecią.

3. Różnorodność haseł. Wiele osób używa jednego lub dwóch haseł, które stosuje do wszystkich kont internetowych lub komputera. Oczywiście jest to wygodne. Należy jednak pamiętać, że osoba, która wejdzie w jego posiadanie otrzyma dostęp do wszystkich zabezpieczonych w ten sposób aplikacji.

4. Zapamiętywanie haseł. Przeglądarki internetowe, a także portale internetowe oferują możliwość zapamiętania hasła. To rozwiązanie pozwala na późniejsze wejście bez konieczności logowania. Jednakże dostęp taki będzie posiadała także każda osoba korzystająca z danego komputera.

5. Wylogowywanie z aplikacji. Przy korzystaniu z komputerów firmowych lub publicznych warto po sprawdzeniu poczty, czy też stanu konta wylogować się z aplikacji. Wiele osób po prostu zamyka przeglądarkę, nie zdając sobie sprawy z tego, iż można ją potem jeszcze raz otworzyć wraz z zalogowanym użytkownikiem.

6. Programy antywirusowe. Instalacja takiego programu, nawet darmowego powinna być podstawową czynnością zaraz po instalacji systemu operacyjnego.

Te proste zasady powodują, że ochrona danych osobowych ulega znaczącej poprawie. Pamiętajmy o tym, że najsłabszym ogniwem każdego systemu bezpieczeństwa zawsze jest człowiek. Poprzez własne niedopatrzenie możemy stać się obiektem ataku lub kradzieży tożsamości.

Filip Turyk
Idcon ochrona danych osobowych
www.idcon.com.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl