Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny został stworzony w celu pomocy osobom, które nie mogą uzyskać alimentów od rodzica. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy co najmniej od dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego należą się dzieciom aż do 25 roku życia, jeśli kontynuują one naukę. Z kolei w przypadku dziecka niepełnosprawnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują bezterminowo. Aby otrzymać wsparcie finansowe z funduszu, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta, zgodnie z miejscem zamieszkania uprawnionego.

Alimenty od rodzica
Należy pamiętać o tym, że nie ma możliwości pobierania świadczeń alimentacyjnych z funduszu, gdy dziecko otrzymuje już alimenty od rodzica (nawet, jeśli kwota ta jest zbyt niska). Jeśli zdarzy się taka sytuacja, wtedy świadczenia z funduszu uważa się za nienależne, podlegają one zwrotowi.
Świadczenia a dochód
Świadczenia alimentacyjne należą się wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza 725 złotych. W przypadku, gdy sytuacja w rodzinie się zmieni, np. zmniejszy się liczba członków rodziny lub wzrośnie dochód, osoba składająca wniosek jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia alimentacyjne. Do wniosku należy dołączyć również dokumenty, które potwierdzą zaistniałą sytuację, np. zmniejszenie dochodu na członka rodziny.
Dłużnik alimentacyjny
Organ, który wypłaca świadczenia, ma prawo, aby zobowiązać dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie jako bezrobotny. W sytuacji, gdy osoba ta nie będzie chciała się zarejestrować lub nie będzie chciała złożyć oświadczenia majątkowego lub też nie podejmie pracy, gmina składa w takiej sytuacji wniosek o ściganie za przestępstwo alimentacyjne oraz kieruje do starosty wniosek o zatrzymania prawa jazdy.

E-prawnik.pl – porady prawne przez internet z zakresu prawa rodzinnego.
Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *