Jakie błędy pojawiają się najczęściej podczas wypełniania deklaracji PIT?

Autor: bunitas
Do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym przystępujemy już po raz dwudziesty drugi, można więc zakładać, że niewiele jest nas w stanie zaskoczyć.

Urzędnicy analizujący nasze deklaracje nie ukrywają jednak, że ciągle jeszcze nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej zwłaszcza, że większości błędów popełnianych przez podatników można było uniknąć.

Na liście najczęściej popełnianych pomyłek nadal jedna z pierwszych pozycji zajmuje brak podpisu, może to przy tym budzić zdziwienie już choćby dlatego, że z problemem tym mamy do czynienia już od dwudziestu dwóch lat. Oczywiście, błąd ten nie dotyczy podatników rozliczających się z US drogą elektroniczną oraz tych, którzy składają deklarację osobiście (urzędnicy skarbowi zwracają na to szczególną uwagę), ciągle jednak nie brakuje osób wysyłających zeznania podatkowe pocztą i w ich przypadku problem jest duży. Warto więc zwrócić uwagę na rubrykę z miejscem na nasz podpis, pozbawione go zeznanie podatkowe jest bowiem nieważne.

Wcale nie mniej powszechne są błędy pojawiające się podczas podawania danych osobowych. Trudno uwierzyć, że ktoś może mieć problemy z prawidłowym wpisaniem swojego imienia, nazwiska albo informacji na temat daty urodzenia, błędy tego rodzaju są jednak na tyle popularne, że wywołują jedynie wzruszenie ramion urzędników. Co gorsza, błędy te pojawiają się bez względu na to, czy wysyłamy deklarację za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy też składamy ją podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym, całkowicie nie jest ich przy tym w stanie wyeliminować nawet wielokrotne czytanie formularza. Wskazane jest zatem przedstawienie deklaracji innej osobie z naszego otoczenia i poproszenie jej o ewentualną korektę, cudze błędy jest bowiem łatwiej rozpoznać niż te, które popełniliśmy sami.

Nie dziwi również to, że w deklaracjach nie brakuje błędów rachunkowych, choć tych z roku na rok jest już coraz mniej. Niewiele osób popełnia je celowo, jeśli więc mamy z nimi do czynienia, są one przede wszystkim konsekwencją naszej niedbałości. Tu przydatne staje się przede wszystkim wyznaczenie sobie określonego czasu, który przeznaczmy na przygotowanie deklaracji PIT 2013, pośpiech sprawia bowiem, że nawet mniej skomplikowane rachunki nie prezentują się tak, jak powinny. Pamiętajmy też, że im szybciej rozliczymy się z US, tym większe będzie prawdopodobieństwo tego, że urzędnik wychwyci nieprawidłowości, a my nie będziemy musieli ponosić przykrych konsekwencji wynikających z ich popełnienia.

———————————————
Poczytaj więcej o PIT 2013
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *