Notariusz a spadek

Autor: Ala

Notariusz kojarzy się nam z urzędnikiem, który załatwia sprawy związane ze zmianą własności, testamenty i sprawy spadkowe. Wszystkie sprawy, które załatwia, mają moc prawną, ponieważ nie jest on tylko urzędnikiem, ale także osobą zaufania publicznego.
 
     Notariusz pobiera opłaty za swoje usługi – tzw. taksę notarialną – ustalaną rozporządzeniem ministra. Notariusz jest też poborcą podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe. W Polsce jest obecnie około 2000 notariuszy, czyli jeden przypada na 21000 obywateli. To dosyć słaby wynik jak na europejskie warunki, jednak mieszkaniec dużego miasta nie powinien mieć problemów z załatwieniem swojej sprawy.
Od 2009 roku jednym ze sposobów na potwierdzenie przez spadkobiercę prawa do spadku jest poświadczenie dziedziczenia. Możliwość taką mamy podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Akt taki może sporządzić każdy notariusz; nieważne są tu takie okoliczności jak ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, spadkobiercy nie muszą składać żadnych wniosków oraz pism procesowych. Zanim notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Notariusz, przystępując do sporządzenia protokołu dziedziczenia, poucza osoby, które biorą udział w spisaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszystkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.
W sytuacji złożenia testamentu notariusz dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia, chyba że otwarcie i ogłoszenie testamentu już nastąpiło. Z otwarcia i ogłoszenia testamentu sporządza się protokół. Po sporządzeniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku.
Każdy z nas powinien choć trochę poznać zawiłości prawa, gdyż takie sytuacje mogą spotkać każdego. Śmierć bliskiej osoby to często konieczność załatwienia wielu spraw – także tych związanych z notariatem. Powinniśmy więc wiedzieć, do kogo się udać, jakie dokumenty przygotować, ile to będzie kosztować itd.

notariusz Wrocław

Artykuł pochodzi z serwisu Artelis.pl – Miasta Artykułów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *