Roszczenia o odszkodowanie – przedawnienie

Autorem artykułu jest prawnik1982

Wiele osób rezygnuje z dochodzenia odszkodowania, kwitując prostym stwierdzeniem – „to było sto lat temu, już się nie da”. Sprawdźmy, czy się nie da? Czy roszczenie o odszkodowanie jest już przedawnione?

przedawnienie roszczeń

Roszczenia odszkodowawcze związane z takimi wydarzeniami, jak wypadki komunikacyjne, zalanie mieszkania przez sąsiada, czy uszkodzenie samochodu w dziurze w jezdni przedawniają się. Upływ terminu przedawnienia roszczeń jest zależny od kilku czynników. Po pierwsze od rodzaju szkody, jak powstała, po drugie od faktu, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Zasada ogólna

W przypadku szkody majątkowej termin przedawnienia zaczyna swój bieg w momencie, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Roszczenie w takiej sytuacji przedawni się po upływie lat trzech. Niezależnie jednak od tego, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, roszczenie o odszkodowanie przedawni się po upływie lat 10 od zdarzenia wywołującego szkodę. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków.

Wyjątki

Pierwszy z nich to szkoda na osobie, w przypadku której nie obowiązuje termin 10-letni i szkoda przedawnia się z upływem lat trzech od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkoda powstała wskutek przestępstwa. W takiej sytuacji przedawnienie jest najdłuższe i termin ten wynosi 20 lat od momentu popełnienia przestępstwa. Nie obowiązuje w tym przypadku, ani termin 3-letni, ani 10-letni, o których pisałem wyżej. Kolejnym wyjątkiem jest szkoda na osobie małoletniego. W takiej sytuacji termin przedawnienia nie może skończyć swojego biegu wcześniej niż w ciągu 2 lat od dnia, w którym małoletni skończył 18 lat.

Myślę, że wiele osób, które myślało, że szkoda, jakiej doznali, już się przedawniła, było w błędzie. W niektórych przypadkach termin przedawnienia roszczeń jest bardzo długi i może sięgać nawet 20 lat od momentu wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę.

prawnik 1982

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *