Rozliczenie PIT-u

Autor: kornpp
Wraz z końcem kwietnia podatnicy zobowiązani są do złożenia rozliczenia podatkowego w Urzędzie Skarbowym. Niedotrzymanie terminu może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Podatnik może odpowiadać przed państwowymi organami za wykroczenie. W najgorszym wypadku osoba fizyczna może zostać oskarżona o przestępstwo cywilno-karne.

Wiele osób nie posiada odpowiednich umiejętności z zakresie rachunkowości i prawa, aby przebrnąć samemu przez stos biurokratycznych pism. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do wykwalifikowanej osoby. W dużych miastach, jak grzyby po deszczu powstają biura rachunkowe. Zatrudniają one specjalistów zajmujących się prowadzeniem księgowości, doradztwem prawo-podatkowym czy reprezentowaniem klienta przed Urzędem Skarbowym.

Konsekwencje niewypełnienia PIT-u

Niezłożenie wniosku w terminie traktowana jest przez Urząd Skarbowy jako wykroczenie. W świetle prawa nie uregulowanie należnego podatku traktowane jest jako przestępstwo. Osoba fizyczna, która przekroczyła „death-line” posiada również prawa. Środkiem odwoławczym w tym przypadku jest wystosowanie pisma do Urzędu Skarbowego z uzasadnieniem, dlaczego nie dotrzymano terminu. Trzeba pamiętać, że w urzędzie pracują również ludzie i istnieję możliwość, że przychylnym okiem popatrzą na takie pismo. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony naczelnik urzędu ma prawo anulować naliczoną kwotę za karę.

Podatnik, który popełnił błąd we wniosku zostanie poinformowany przez Urząd Skarbowy drogą listowną o konieczności korekty zeznania podatkowego. Z danych analityków wynika, że do rzadkości należy poprawnie wypełniony PIT. W takich sytuacjach z pismem z urzędu najlepiej udać się do biura rachunkowego, które świadczy usługi z zakresu rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Konsultacja nie jest niezbędna, aczkolwiek korzystający z niej podatnik będzie mieć pewność, że uzyskane rady będą wyczerpujące z zakresu obowiązków podatkowych.
Błędy w deklaracji

Co ciekawe do jednych z najczęstszych błędów podatników zalicza się brak podpisu w złożonej deklaracji. Jeśli w ramach wstępnych czynności weryfikujących poprawność PIT-u urzędnik nie zauważy tego przeoczenia podatnik może odpowiadać za niezłożenie deklaracji w ogóle. O ile wobec osoby fizycznej rozpoczęte zostało postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa możliwość skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu.

Podatnicy równie często składają deklarację na nieodpowiednim druku. Warto zapamiętać, że PIT-37 to najczęściej wybierana deklaracja. Wypełniają go osoby zatrudnione na umowę o pracę, pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych oraz emeryci i renciści.


Przy współpracy z Asset Rzeszów
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *