Wywiad gospodarczy – czym jest i czemu służy?

Często, chcąc otworzyć nowy biznes, nie mamy wystarczającego kapitału, żeby się tego podjąć. Marzenia o wielkiej firmie muszą więc zejść na drugi plan i trzeba zastąpić je mniej atrakcyjną pracą.

Jeśli jednak jesteśmy zdeterminowani i mamy dobry pomysł na interes, to najprostszym rozwiązaniem jest znalezienie sobie wspólnika, z którym będzie można podzielić się kosztami. Jeśli jest to człowiek bliski i zaufany, to współpraca powinna przebiegać bezkonfliktowo. Co jednak zrobić, gdy mamy do czynienia z kimś przypadkowym? Jak sprawdzić jego wiarygodność?

W razie jakichkolwiek wątpliwości, a także ze zwykłej przezorności, warto skorzystać wywiadu gospodarczego. Takie usługi prawne oferują w szczególności biura detektywistyczne lub firmy windykacyjne. Badanie to polega na pozyskiwaniu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących gospodarki przedsiębiorstw, a także podmiotów indywidualnych. Przy dochodzeniu do interesujących nas danych bądź tylko przy ich weryfikacji, największy nacisk kładzie się na wiadomości dotyczące sytuacji prawnej oraz stanu finansowego przedsiębiorstwa lub podmiotu. Czasem też zdarza się, że wywiad gospodarczy jest docieraniem do informacji dotyczących nowych technologii, które są wprowadzane w firmach konkurencyjnych. W takim przypadku, działania te mają charakter prewencyjny i mają na celu uzyskanie lub utrzymanie satysfakcjonującej pozycji na rynku. Nie powinniśmy mieć jednak żadnych obaw co do etycznej strony wymienionych poczynań. Obsługa prawna, jaką jest wywiad gospodarczy, jest całkowicie legalna i nie należy postrzegać jej mylnie jako formy szpiegostwa. Ono bowiem oznacza próbę dotarcia do informacji tajnych przy pomocy środków niezgodnych z prawem.

Ustalenie wiarygodności partnera handlowego przed zawarciem kontraktu jest niezbędne przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Działania wywiadu gospodarczego prowadzą do zabezpieczenia przyszłości podjętych wspólnie z innym podmiotem interesów lub też do odzyskania należności. Kancelaria windykacyjna może zaoferować również pomoc w zakresie odbierania wierzytelności od osób prywatnych i w takim przypadku wywiad gospodarczy jest skierowany w ich kierunku. W ramach oferowanych usług dana firma podejmuje się sprawdzić majątek i sytuację finansową przedsiębiorców, a także zweryfikować stan materialny osób prywatnych.

Ponadto możliwe jest odszukanie ukrytych wad i sprawdzenie przedmiotów, w które dane przedsiębiorstwo chce zainwestować. Wywiad gospodarczy dotyczący konkretnego przedsiębiorstwa trwa od dwóch do trzydziestu dni i jest uzależniony od jego zakresu oraz konieczności formalnego potwierdzenia uzyskanych informacji. Zdobyta w ten sposób wiedza umożliwia zbadanie stopnia zaufania oraz potencjału przyszłego partnera, ustalenie wiarygodności płatniczej klienta, ocenę działania konkurencji oraz szans na wdrażanie nowych pomysłów firmy.

Metody zdobywania informacji w zależności od sytuacji rozpoczyna się od wiadomości uzyskanych w sposób formalny, a zawiązuje się o informacje poufne zgromadzone w trakcie terenowego rozpoznania sprawy. Ważne jest, aby firma przeprowadzająca dla nas wywiad gospodarczy była rzetelna i wypełniała powierzone jej zadania jak najdokładniej.

Aleksandra Glabas

Obsługa prawna

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *