Rozliczenie przez internet

Rozliczenie przez internet

Podatnik ma prawo do rozliczenia się przez Internet, nie potrzebuje do tego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jednak musi spełnić kilka warunków. W ten sposób podatnik ma prawo składać takie formularze jak PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A oraz PIT-28.

Istnieje również możliwość złożenia zeznania wspólnie z małżonkiem i nie trzeba w tym celu składać pełnomocnictwa jakie było wymagane wcześniej. Wystarczy w tej sytuacji, że przy wspólnym rozliczeniu jako dane uwierzytelniające podamy informacje dotyczące jednego z małżonków. Nie trzeba składać dodatkowo w formie tradycyjnej (np. listem poleconym) oświadczenia UPL-1. Zgodnie z przepisami istnieją dwa sposoby rozliczenia się przez internet:

  • za pomocą interaktywnych formularzy;

  • przy pomocy specjalnych programów komputerowych, za pomocą których formularz zostanie wysłany w formie elektronicznej.

Elektroniczny PIT

Każdy podatnik rozliczając się przez internet, będzie zobowiązany do potwierdzenia danych, które potwierdza tożsamość podatnika, takich jak:

  • imię i nazwisko;

  • data urodzenia;

  • pesel;

  • kwota przychodu za ubiegły rok;

Podczas uzupełniania deklaracji, podatnik będzie zobowiązany do wpisania danych dotyczących przychodów jakie uzyskał on w trakcie roku, kosztach ich uzyskania oraz odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wszystkie wyżej wymienione informacje znajdują się w PIT jaki pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy. Jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi podatkowej będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów, które uprawniają go do skorzystanie w właśnie tej ulgi. Podatnik o tym, czy dany formularz został wysłany otrzymuje potwierdzenie o prawidłowym przebiegu operacji, w przypadku pojawienia się jakiejś przeszkody pojawia się komunikat o błędzie. Po wysłaniu formularza zostanie nadany numer referencyjny, jednak numer ten nie jest poświadczeniem złożenia deklaracji, ale dzięki niemu będzie możliwe pobranie takiego zaświadczenia ze strony e-deklaracje, zwanego UPO- Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *