Samotny rodzic a ulgi podatkowe

Samotny rodzic a ulgi podatkowe

Z ulgi na wychowanie dziecka może również skorzystać rodzic wychowujący samotnie dziecko. Zgodnie z przepisami z takiej ulgi może skorzystać panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwodnik, rozwódka oraz osoba, w stosunku które sąd orzekła separację. Również za osobę, samotnie wychwalającą dziecko uważa się osobę, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, a osoba ta wychowuje samotnie dziecko. W tej sytuacji, a by rodzic mógł skorzystać z ulgi nie jest ważne sam stan cywilny, a kwestie bytu materialnego i rozwój emocjonalny dziecka bez udziału innej osoby.

Samotne wychowywanie dziecka

W przepisach nigdzie nie wymieniono, jaką część roku należy wychowywać dziecko, aby mieć prawo do skorzystanie z ulgi prorodzinnej. Więc z godnie z przepisami osoba, która wychowywała dziecko samotnie przez okres np. jednego tygodnia ma już prawo z tej preferencji skorzystać. Ze względny na brak precyzyjności przepisów dotyczących rodzica samotnie wychowującego dziecka, organ podatkowy może mieć problemy z weryfikacja czy dany rodzic żyje w konkubinacie lub czy nie korzystał z pomocy trzecich osób przy wychowywaniu swojego dziecka.

Władza rodzicielska

W ulgi na wychowanie dziecka może skorzystać rodzic, który pozostaje w związku małżeńskim, jednak jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich. W sytuacji, gdy doszło do rozwodu, a żaden z rodziców nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Również władza ta nie została ograniczona, obydwoje są stanu wolnego mogą wychowywać dziecko samotnie. Prawa do ulgi w tym przypadku ma ten rodzic, który faktycznie w roku podatkowym zajmował się wychowaniem dziecka samotnie, bez udziału drugiego małżonka czy osób trzecich, np. mieszkając z dzieckiem i sprawując nad nim opiekę. Rodzic ten, dokonuje rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko płaci podatek o podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów własnych.

Artykuł pochodzi ze strony www.shout.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *